Helyi időjárás

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi határozatai

 

1/2015. (II.12.) KT. határozat Intézményvezető-helyettesi megbízásról

2/2015. (II.12.) KT. határozat Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

3/2015. (II.12.) KT. határozat A Buj, Béke u. 19-21. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

4/2015. (II.12.) KT. határozat A buji 071 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú út mellett összegyűlt föld elszállíttatásáról

5/2015. (II.12.) KT. határozat A Buj, Petőfi u. 146. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról

6/2015. (II.12.) KT. határozat Az intézmények felújításánál felhalmozódott betontörmelék ledaráltatásáról

7/2015. (II.12.) KT. határozat A Művelődési Ház bérleti díjának megállapításáról

8/2015. (II.12.) KT. határozat Döntés alacsony fogyasztású gépjármű megvásárlásáról

9/2015. (II.12.) KT. határozat A Polgármesteri Hivatal létszámkereténak megemeléséről

10/2015. (II.12.) KT. határozat Döntés közmunka-irányító munkakör létrehozásáról

11/2015. (II.12.) KT. határozat Pótkocsi és eke vásárlásáról

12/2015. (II.12.) KT. határozat Polgármester havi jutalmának megállapítása

13/2015. (II.12.) KT. határozat Döntés a Buj, Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan felújításáról

14/2015. (II.12.) KT. határozat FREE WIFI létesítése a Kossuth téri parkban

15/2015. (II.12.) KT. határozat A polgármester felhatalmazása a buji 457/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonátadási szerződés aláírására

16/2015. (II.12.) KT. határozat Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

17/2015. (II.12.) KT. határozat A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú KFT-vel 2010. december 23. napján kötött „Feladat ellátási megállapodás orvosi ügyeleti feladatok ellátására” megállapodás módosításáról

18/2015. (II.26.) KT. határozat A polgármester 2015. évi szabadság ütemezéséről

19/2015. (III.12.) KT. határozat Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának II. módosítása

20/2015. (III.12.) KT. határozat Ibrány – és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás és költségvetési szerve az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

21/2015. (III.12.) KT. határozat Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (Kamerarendszer) kivitelezőjének kiválasztása

22/2015. (III.12.) KT. határozat Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

23/2015. (III.31.) KT. határozat A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolójáról

24/2015. (III.31.) KT. határozat Javaslat a tiszteletdíjakat tartalmazó rendelet módosítására

25/2015. (III.31.) KT. határozat Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

26/2015. (III.31.) KT. határozat A 2015. évi közbeszerzési tervről

27/2015. (III.31.) KT. határozat A Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsődében a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról

28/2015. (III.31.) KT. határozat Pályázat benyújtása az Önkormányzatok rendkívüli támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium együttes pályázatára

29/2015. (III.31.) KT. határozat Pályázat benyújtása a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás meglévő szolgáltatásának fejlesztésére a helyi gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése érdekében

30/2015. (III.31.) KT. határozat A házszámtáblák kihelyezésének támogatásáról

31/2015. (V.04.) KT. határozat Buj község 2015-2019 közötti gazdasági programjáról

32/2015. (V.04.) KT. határozat A 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről

33/2015. (V.04.) KT. határozat A háziorvos nyilatkozatáról

34/2015. (V.04.) KT. határozat Az új egészségház fogorvosi rendelőjének bérbeadásáról

35/2015. (V.04.) KT. határozat Az Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi beszámolójáról

36/2015. (V.04.) KT. határozat A 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázatról

37/2015. (V.04.) KT. határozat A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására pályázat benyújtása

38/2015. (V.04.) KT. határozat Megállapodás a Debreceni Egyetemmel

39/2015. (V.19.) KT. határozat Az iskola-egészségügyi ellátási szerződés módosításáról

40/2015. (V.19.) KT. határozat A 2015. évi Családi Nap szervezéséről

41/2015. (V.19.) KT. határozat Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi utak felújítására

42/2015. (VIII.19.) KT. határozat Pályázat benyújtása a KEOP-5.7.0. azonosító számú pályázati felhívásra, "Buj Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítésére"

43/2015. (VIII.19.) KT. határozat a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan Buj Községben" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

44/20015. (VIII.19.) KT. határozat a gyerekétkeztetési normadíj és az intézményi és vendégétkezés térítési díjának megállapításáról

45/2015. (VIII.19.) KT. határozat az iskolai/óvodai tanévkezdéshez települési támogatás címén nyújtandó támogatások odaítéléséről

46/2015. (VIII.19.) KT. határozat a 2015. augusztus 29-ére tervezett Családi nap - érdeklődők hiánya miatti - elmaradásáról

47/2015. (VIII.19.) KT. határozat a 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által előírt, 15 éves időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

48/2015. (VIII. 31.) KT. határozat hozzájárulás a KEOP-5.7.0. azonosító számú pályázati felhívásra „Buj Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez megbízási/vállalkozási szerződés megkötéséhez

49/2015. (VIII. 31.) KT. határozat az óvodatej programban történő részvételről

50/2015. (IX. 22.) KT. határozat a 2016. évi Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozásról

51/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról

52/20105. (IX. 22.) KT. határozat csatlakozás a Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázathoz

53/20105. (IX. 22.) KT. határozat pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására

54/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj, Kossuth utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjára érkezett 50000 forint/hó javaslatról

55/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj, Kossuth utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjára érkezett 20000 forint/hó javaslatról

56/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan 8.000 forint/hónap bérleti díj + a használt helyiségek rezsi díja bérbe adásáról

57/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj belterületi 448/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

58/20105. (IX. 22.) KT. határozat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmével kapcsolatos polgármesteri javaslatotról

59/20105. (IX. 22.) KT. határozat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmével kapcsolatos javaslatotról

60/20105. (IX. 22.) KT. határozat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat kivitelezésével párhuzamosan elvégzendő épület tetőhéjazat cseréjéről, a kerítés újjáépítéséről és egy új parkoló kialakításáról

61/2015. (X. 13.) KT. határozat az Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

62/2015. (XI. 19.) KT. határozat Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának III. módosításáról

63/2015. (XI. 19.) KT. határozat Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodásának egységes szerkezetben történő elfogadásáról

64/2015. (XI. 19.)KT.  határozat tulajdonosi hozzájárulás a vásárosnaményi 0308/2. hrsz. alatt felvett, 8972 m2 területű, kivett telephely megjelölésű ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzéséhez.

65/2015. (XI. 19.) KT. határozat Buj Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

66/2015. (XI. 19.) KT. határozat közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés aláírásáról

69/2015. XII. 7.) KT. határozat szociális célú szén támogatás keretében történő szén megvásárlásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Névnap

Ma 2024. április 19., péntek, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A honlap gépi fordítása

Ki olvas minket

Oldalainkat 716 vendég böngészi

Naptár

<-  Március 2024  ->
HK SzCs P Sz V
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ma van az év 110. napja Szökőév? - Igen! -
Hétköznap/hétvége: Hétköznap

Idő: 11 óra, 44 perc.
Internetidő: 447 (Swatch)
Időszámítás: Nyári
Horoszkóp:
Kos (március 21. - április 20.)
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.