Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi hatályos rendeletei

 

1/2018. (II.19.) ÖR. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2018. (II.20.) ÖR. a hulladékkezelés rendjéről szóló 17/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2018. (II.19.) ÖR. a 13/2015. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

4/2018. (III.30.) ÖR. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

5/2018. (IV.27.) ÖR. a szociális célú szén támogatásról

6/2018. (VI.04.) ÖR. a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról