Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi határozatai

57/2014. (XII.04.) KT határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása

58/2014. (XII.04.) KT határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása

60/2014. (XII.04.) KT határozat SZMSZ módosítás javaslatok

61/2014. (XII.04.) KT határozat SZMSZ módosítás javaslatok

62/2014. (XII.04.) KT határozat Együttműködési megállapodás Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

63/2014. (XII.04.) KT határozat Bérleti szerződés módosítása

64/2014. (XII.04.) KT határozat 2015. évi belső ellenőrzési terv

65/2014. (XII.04.) KT határozat Döntés társulásokban való képviseletről és helyettesről

66/2014. (XII.04.) KT határozat Községi könyvtáros megbízásáról döntés

67/2014. (XII.04.) KT határozat Döntés ingatlan vásárlásról

68/2014. (XII.04.) KT határozat Társulási megállapodás módosításáról szóló döntés jóváhagyása